Trouwen op huwelijkse voorwaarden

Trouwen is een beleving, maar hieraan zit ook een juridische kant. Trouwen in gemeenschap van goederen is de standaard, maar wat als je niet alle bezittingen wil delen? Dan trouw je op huwelijkse voorwaarden. Maar wat houdt trouwen op huwelijkse voorwaarden precies in?

Op huwelijkse voorwaarden

Als jullie trouwen voor de Nederlandse wet houdt dit rechtswege in dat jullie automatisch alle bezittingen en schulden delen. In andere Europese landen is trouwen in gemeenschap van goederen een uitzondering. Als jullie op huwelijks voorwaarden trouwen, kunnen jullie bezittingen van elkaar scheiden. Met huwelijksvoorwaarden hebben jullie de mogelijkheid om een wat genuanceerder systeem af te spreken over de financiën. 

Verschillende soorten huwelijkse voorwaarden

Er zijn verschillende soorten huwelijkse voorwaarden te onderscheiden. De Nederlandse wet staat een grote mate van vrijheid toe met betrekking tot het bepalen van de huwelijkse voorwaarden. Er mag echter niet worden afgeweken van de wederzijdse onderhoudsplicht, want dat verklaren jullie als je met elkaar trouwt te doen.
Sommige vormen van huwelijkse voorwaarden zijn opgenomen in de weet, maar anderen zijn veelvoorkomend waardoor ze een eigen naam gekregen hebben. Het is raadzaam informatie te vragen aan de notaris, om we weten welke vorm het beste bij jullie en jullie financiële situatie past. Jullie kunnen bijvoorbeeld omwille van zakelijke belangen kiezen om jullie vermogens volledig te scheiden. Maar jullie kunnen ook kiezen voor beperkt gescheiden vermogens.

Koude uitsluiting

Een extreme vorm van huwelijkse voorwaarden is de zogenoemde koude uitsluiting. De naam zegt het eigenlijk al, jullie als partners hebben dan de minste financiële banden. Indien jullie tot een scheiding komen is dit de meest simpele manier om de scheiding af te wikkelen, aangezien jullie vermogens niet aan elkaar gekoppeld zijn. In de praktijk komt de koude uitsluiting relatief weinig voor, vanwege het feit dat deze voorwaarden voor de minst verdienende partner erg nadelig kan uitpakken.

Beperkte gemeenschap

Bij deze vorm van huwelijkse voorwaarden is de inboedel die jullie samen van jullie beiden. Overige spullen zijn eigen bezit en hoeven niet te worden verdeeld bij een eventuele scheiding. Het is een flexibele vorm van bovenstaande. Een nadeel hiervan is echter dat het moeilijk is om bij te houden welke bezittingen van wie zijn.

Het verreken beding

Een verreken beding is een afspraak tussen de getrouwde partners om inkomsten en vermogen met elkaar te verrekenen. Het is een onderdeel van de huwelijkse voorwaarden. Daarin worden het periodieke verreken beding en het finaal verrekenbeding onderscheiden. Bij het periodieke beding kiezen jullie ervoor om privévermogen gescheiden te houden. Ieder jaar wordt aan het einde de gemeenschappelijke rekenging bekeken. Daar worden de inkomsten van beide partners op gestort en de vaste lasten van betaald. Bij een finaal verrekenbeding wordt het vermogen verdeeld. Hier kan je bepaalde erfenissen, schenkingen of andere inkomsten uitsluiten.

Hoe trouw je op huwelijkse voorwaarden?

Voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden gaan jullie naar een notaris. Er is vanzelfsprekend medewerking nodig van beide partijen. Doorgaans worden de voorwaarden voor het huwelijk opgesteld in een zogenoemde notariële akte. Het opstellen van deze voorwaarden kost ongeveer 500 tot duizend euro. Er is een mogelijkheid om tijdens jullie huwelijk nog aanpassingen aan te brengen in de voorwaarden.

Voor- en nadelen van trouwen op huwelijkse voorwaarden

 • Jullie sluiten genuanceerdere voorwaarden af. Waarin jullie het beiden met elkaar eens zijn. Dat gebeurt op basis van redelijkheid en jullie eigen idee.
 • Bescherming van schulden voor de andere partner.
 • Bescherming van jullie eigen privévermogen indien het huwelijk uitloopt op een scheiding.
 • Huwelijkse voorwaarden kunnen helpen voorkomen dat het vermogen uit een eventueel eerder huwelijk (na overlijden van partner) terecht komt bij de nieuwe partner. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over erfenis voor de kinderen van het eerdere huwelijk.
 • Bescherming van het gehele of een deel van het vermogen tegen schuldeisers. Dit is zeker voordelig indien een partner een eigen bedrijf heeft, of vermogen in een bedrijf heeft.
 • Bescherming van uit te keren vermogen. Indien er een erfenis of schenking wordt gedaan, blijft dit privé vermogen. Als dat geregeld is en jullie trouwen in gemeenschap van goederen is er alleen sprake van uitsluiting indien de overleden persoon dat heeft aangegeven in het testament.
 • Indien de huwelijkse voorwaarden niet goed zijn opgesteld, bestaat er een mogelijkheid dat één of beide partners worden benadeeld.
 • Er zijn relatief hoge kosten verbonden aan het opstellen van de voorwaarden, dat gedaan moet worden door een notaris.
 • Jullie dienen een redelijk strakke boekhouding bij te houden, als jullie kiezen voor huwelijkse voorwaarden. Je kunt er niet zoals trouwen in gemeenschap van goederen uitgaan dat alles gedeeld wordt door twee.
 • Als jullie persoonlijke omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld als een partner ondernemer wordt, kan het zo zijn dat de huwelijkse voorwaarden aangepast dienen te worden.
 • Indien jullie de voorwaarden willen aanpassen na het huwelijk is er toestemming nodig van de rechtbank. Dat brengt hoge kosten met zich mee.


Willen jullie op huwelijkse voorwaarden trouwen? Zo ja, waarom?Gerelateerde producten

Bekijk alle decoraties/lopers in de trouwshop


Login met Facebook

----------------------- OF -----------------------

Log in met e-mail account

Wachtwoord vergeten?
----------------------- OF -----------------------

Registreren als nieuwe gebruiker